Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (wybór korespondencji), opr. Katarzyna Tałuć, Katowice 2019, Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku, nr 24.

Biografie wybitnych czy kontrowersyjnych osób kształtujących losy państw, narodów, grup społecznych od zawsze fascynowały. [...] Autor biografii, zarówno przystępując do pracy, jak i w jej trakcie, wielokrotnie decyduje o selekcji materiałów źródłowych, sposobach ich opracowania i zaprezentowania czytelnikowi, o rodzaju zastosowanej narracji. Dyskusje dotyczące sposobu wykorzystania literatury życia osobistego w biografiach z obszaru antropologii, historii, literaturoznawstwa czy socjologii mają bogatą reprezentację w formie artykułów, monografii, sprawozdań z konferencji.

Ks. prof. Wincenty Myszor należał do grona wybitnych patrystów, znawców antyku chrześcijańskiego, tłumaczy piśmiennictwa starożytnego. W czasach komunistycznych, kiedy rozwój nauki w Polsce był determinowany czynnikami pozamerytorycznymi, potrafił włączyć się w badania ogólnoeuropejskie dotyczące gnostycyzmu. Stał się niekwestionowanym znawcą rękopisów z tak zwanej Biblioteki Nag Hammadi, dostarczając czytelnikowi polskiemu ich tłumaczenia wraz z obszernymi komentarzami.
Prezentowana edycja listów tematycznie dotyczy wymienionego wyżej obszaru dociekań naukowych kapłana śląskiego. W publikacji przyjęto podejście dokumentacyjne, traktując przygotowaną edycję korespondencji jako materiał źródłowy pomocny przy rekonstrukcji rozwoju drogi naukowej teologa. Informacje zawarte w listach adresowanych do ks. W. Myszora i pisanych przez niego uzupełniają również wiedzę o dziejach badań patrystycznych prowadzonych przez naukowców polskich oraz o historii ruchu wydawniczego w zakresie publikacji naukowych. Część dokumentacyjną poprzedza opracowanie biograficzne z zaakcentowaniem tylko tych wątków w życiorysie naukowym ks. W. Myszora, które zrekonstruowano na podstawie cytowanych listów. Niniejsze opracowanie kierowane jest do osób zainteresowanych biografistyką kapłanów śląskich, historią nauki, zwłaszcza patrystyki, oraz rozwojem oficyn wydawniczych w Polsce po 1945 r. (fragment Wstępu)

Zakup książki