Ks. Wincenty Myszor

Ks. Wincenty Myszor (1941-2017), doktor teologii (1973), habilitacja (1983), profesor (1990), kierownik Katedry Historii Literatury i Teologii Kościoła Starożytnego na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (od 1987 roku), prodziekan Wydziału Teologicznego ATK (1984−1988), następnie dziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (1988−1993), prorektor ATK (1993−1995), kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności ATK (1990−2001), dyrektor Instytutu Nauk Historycznych i Społecznych ATK (1999−2001).

W 1998 roku na życzenie abpa Damiana Zimonia podjął się organizacji Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. W 2001 roku został wybrany dziekanem tego wydziału i pozostawał nim przez dwie kadencje.

Jako wybitny patrolog i znawca tekstów gnostyckich należał do Association International d’Etudes Patristiques (od 1984 roku), International Association of Byzantine Studies (od 1996) i do Komitetu Nauk Teologicznych PAN. W Warszawie założył Studia Antiquitatis Christianae i przewodniczył redakcji w latach 1977−2001, natomiast w 2005 roku rozpoczął redagowanie serii na Wydziale Teologicznym UŚ pod nowym tytułem – Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova. Od wielu lat należy także do grona Kolegium Redakcyjnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, w latach 1981 –1995 był redaktorem naczelnym tego czasopisma.

Dorobek naukowy ks. prof. Wincentego Myszora obejmuje ponad 300 publikacji, w tym: prace zwarte, skrypty, redakcje dzieł zbiorowych, artykuły, tłumaczenia z języków nowożytnych, recenzje i omówienia, hasła w słownikach i encyklopediach, bibliografie i sprawozdania naukowe.

Główne kierunki badań ks. Wincentego Myszora dotyczyły historii chrześcijaństwa w II i III wieku, a zwłaszcza historii społecznej. W tej dziedzinie przygotował obszerny wybór źródeł - zajmował się tekstami gnostyckimi II i III wieku, badał koptyjskie teksty z Nag Hammadi. Opublikował wiele tłumaczeń gnostyckich utworów z czasów wczesnochrześcijańskich, a także tekstów chrześcijańskiej literatury polemicznej.

Jego autorstwa są liczne przekłady pism Ireneusza z Lyonu (z II wieku), które zebrano i wydano w całości w ramach 11. tomu serii Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova w 2010 roku. Ponadto przygotował pierwszy polski przekład Ewangelii Judasza. Natomiast w ramach pracy dydaktycznej prowadził nauczanie języka koptyjskiego. Opracował pierwszy polski podręcznik do nauki tego języka i jest współautorem słownika koptyjsko-polskiego.

Ponadto w ostatnich latach życia konsultował odkryte przez polskich archeologów kodeksy tekstów koptyjskich odkrytych w Gurna w Górnym Egipcie w 2005 roku, identyfikując ich tytuły i fragmenty w roboczym tłumaczeniu. Na podstawie tego przekładu możliwa była identyfikacja manuskryptu datowanego na VII/VIII wiek, który stanowi fragment niezwykle ważnego i unikalnego odkrycia dokonanego przez polską misję Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. (Agata Muc, Dar ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, SSHT 2013, t. 46, nr 1.)

patrz: Pracownia Patrystyczna