Cele, struktura i działalność

Celem Centrum jest kontynuacja i rozpowszechnienie szeroko pojętych badań nad historią starożytnego Kościoła oraz Kościoła w Polsce.

Centrum włącza swe publikacje w czasopismo Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova  oraz serię Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku 

Patronat nad działalnością Centrum objął Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a jego status ma charakter otwarty i honorowy

Siedziba Centrum

Siedziba Centrum znajduje się w Bibliotece Teologicznej w Katowicach przy Pracowni Patrystycznej, przy ulicy Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice.

Wyposażenie Centrum użyczone przez Bibliotekę Teologiczną podlega jego opiece.

Centrum posiada własną stronę internetową w języku polskim i językach kongresowych.

Prace Dyplomowe

Centrum ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z tematyką zainteresowania Centrum, opiniuje i przyznaje nagrody wyróżnionym pracom

Współpraca

Członkowie Centrum mogą prowadzić badania naukowe związane ze swoją afiliacją, niezależnie od badań prowadzonych w Centrum.

Centrum może współpracować na polu naukowym z innymi instytucjami uniwersyteckimi.

Zbiory

W skład zbioru Pracowni wchodzą wszystkie książki przekazane Bibliotece Teologicznej przez prof. Wincentego Myszora oraz inne wydzielone ze zbioru głównego Biblioteki Teologicznej.

Pod opieką Centrum znajduje się specjalistyczny zbiór znajdujący się w Pracowni Patrystycznej