Afrahat Mędrzec Perski. Mowy. Tłumaczenie Demonstrationes I-XXIII. Tłumaczył i przypisami opatrzył ks. Andrzej Uciecha, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova, tom 25, Katowice 2023, wyd. WueM, KSJ, ss. 324, tekst, indeksy biblijne.

W języku polskim mamy niewiele dzieł ojców syryjskich, które byłyby kompletne i przetłumaczone z oryginału. Wśród spuścizny orientalnej dużym zainteresowaniem cieszą się Demonstrationes Afrahata, mędrca perskiego. Są one świadectwem teologii orientalnej IV wieku, która różniąc się od tradycji greckiej i łacińskiej, często traktowana jako prymitywna, odnosiła się do wiary przeżywanej w środowisku chrześcijan o mentalności semickiej. Tymczasem tradycja ta jest często wcześniejsza niż znane nam dzieła przekazane w języku greckim. Do tej pory polskie tłumaczenia Mów Afrahata (I-XXII) ukazały się w rozproszeniu od 2004 roku. Mamy nadzieję, że ich edycja w postaci zebranej i uzupełnionej o Epistola Interrogatoris i ostatnią w dziele Syryjczyka Demonstratio XXIII O winnym gronie ułatwi pracę nie tylko popularyzatorom, ale także naukowcom badającym patrologię, jaką prezentuje ortodoksyjny znany nam autor syryjski.

do nabycia w Księgarni św. Jacka

 

Mowy Afrahata Perskiego Mędrca - spis treści

 1. Afrahat, O wierze (Demonstratio Prima. De fide. Patrologia Syriaca I, 5-45).
 2. Afrahat, O miłości (Demonstratio Secunda. De caritate. Patrologia Syriaca I, 48-96),
 3. Afrahat, O poście (Demonstratio tertia. De ieiunio. Patrologia Syriaca I, 97-136),
 4. Afrahat, O modlitwie (Demonstratio quarta. De oratione. Patrologia Syriaca I, 137-182),
 5. Afrahat, O wojnach (Demonstratio quinta. De bellis. Patrologia Syriaca I, 184-237),
 6. Afrahat, O synach przymierza (Demonstratio sexta. De monachis. Patrologia Syriaca I,240-312),
 7. Afrahat, O pokutujących (Demonstratio septima. De paenitentibus. Patrologia Syriaca I,313-360),
 8. Afrahat, O ożywieniu umarłych (Demonstratio octava. De resurrectione mortuorum.Patrologia Syriaca I, 361-405),
 9. Afrahat, O pokorze (Demonstratio IX. De humilitate. Patrologia Syriaca I, 408-41),
 10. Afrahat, O pasterzach (Demonstratio X. De pastoribus, Patrologia Syriaca I, 444-465),
 11. Afrahat, O obrzezaniu (Demonstratio XI. De circumcisione. Patrologia Syriaca I, 467-504),
 12. Afrahat, O święcie Paschy (Demonstratio XII. De paschate. Patrologia Syriaca I, 505-540),
 13. Afrahat, O szabacie (Demonstratio XIII. De sabbato, Patrologia Syriaca I, 541-572),
 14. Afrahat, List synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria. Patrologia Syriaca I,573-726),
 15. Afrahat, O pokarmach czystych i nieczystych (Demonstratio XV. De dictinctione ciborum. Patrologia Syriaca I, 728-757),
 16. Afrahat, O narodach, które zastąpiły naród (Demonstratio XVI: De Gentibus quae Loco Populi Suffectae Sunt, PSyr 1, 760-784),
 17. Afrahat, O Chrystusie, Synu Bożym (Demonstratio XVII: De Christo Dei Filio, PSyr 1, 785-816),
 18. Afrahat, Przeciw Żydom o dziewictwie i świętości (Demonstratio XVIII: Adversus Iudaeos de virginitate et sanctitate, Patrologia Syriaca 1, 817-844),
 19. Afrahat, Przeciwko Żydom, którzy mówią, że na nowo zostaną zgromadzeni (Demonstratio XIX: Adversus Iudaeos qui dicunt se denuo congregatum iri, PSyr 1, 845-892),
 20. Afrahat, O trosce o biednych (Demonstratio XX: De sustentatione egenorum, PSyr 1, 893-930),
 21. Afrahat, O prześladowaniu (Demonstratio  XXI: De Persecutione,  PSyr 1, 931-990),
 22. Afrahat, O śmierci i czasach ostatecznych (Demonstratio XXII: De morte et novissimis temporibus, Patrologia Syriaca 1, 992-1049),
 23. Afrahat, O winnym gronie (Demonstratio XXIII: De Acino, Patrologia Syriaca 2, 1-150).