Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku

 

 1. Błogosławiony Emil Szramek. Męczennik, ed. Jerzy Myszor, Katowice 2013.
 2. Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, ed. Jerzy Myszor, Katowice 2013.
 3. Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, Wprowadzenie: Halina Dudała; Opracowanie: Halina Dudała, Wojciech Schäffer, Katowice 2013.
 4. August Hlond na Górnym Śląsku 1922–1926. Listy pasterskie – odezwy – przemówienia. ed. Jerzy Myszor, Katowice 2013
 5. Z pamiętnika Westfaloka. ed. Henryk Olszar, Katowice 2014
 6. Żyłem krótko i osiągnąłem swój cel. Ks. Jan Macha (1914-1942), ed. Damian Bednarski, Katowice 2014.
 7. Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870/1871, Katowice 2014
 8. Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, Wprowadzenie i opracowanie: Wojciech Schäffer, Katowice 2015.
 9. Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. Jerzy Myszor, Katowice 2015.
 10. Halina Dudała, Clerus decanatus plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756, Katowice 2015
 11. CZYŚCIEC księdza Rudolfa Adamczyka, ed. Henryk Olszar, Katowice 2015
 12. Anna Gudzik, Obiekty małej architektury sakralnej w Rybniku, Katowice 2015
 13. Marta Sala, Działalność społeczno-kulturalna książąt pszczyńskich von Hochberg na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 2015
 14. Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany (1638-1775), Halina Dudała (ed.), Katowice 2016.
 15. Powiedz im, że o nich nie zapomniałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942), ed. Jacek Kurek, Katowice 2016.
 16. Jerzy Myszor, Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840-1914. Studia i materiały, Katowice 2017
 17. CARITAS ET IUSTITIA IN RE SOCIALI. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966-2016), [ed.] ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Katowice 2017.
 18. MATER ET FAMILIAE ADVOCATA. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966-2016). Edycja źródeł z komentarzem. opr. ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Katowice 2017.
 19. Duszpasterstwo polskie we Francji w świetle korespondencji arcybiskupa Józefa Gawliny i ks. Kazimierza Kwaśnego w latach 1949-1963.Edycja dokumentów, wstęp i opracowanie Michał Kłakus, Katowice-Trans en Provence 2017.
 20. DE PROFUNDIS AD TE CLAMAMUS. Świat górników w radiowych i telewizyjnych homiliach biskupów katowickich na uroczystość św. Barbary (1983–2016). Edycja źródeł z komentarzem, [ed.] ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.
 21. Jacek Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Katowice–Warszawa 2018, ss. 450, wyd. II, WueM (Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła)
 22. Tematyka religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku, red. nauk. Jerzy Myszor, Katowice 2018, wyd. WueM. 
 23. Józef Gawlina, Wspomnienia, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2018, wyd. 3.
 24. Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (wybór korespondencji), opr. Katarzyna Tałuć, Katowice 2019, WM, KSJ
 25. Józef Gawlina, In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945, wstęp i edycja Jerzy Myszor, Katowice 2019, [wyd.] WueM
 26. Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (katalog), opr. Katarzyna Tałuć, Katowice 2020, KSJ
 27. Nauczanie społeczne biskupa Stanisława Adamskiego 1930-1956. Wybór źródeł. Wstęp i opracowanie Jerzy Myszor, Katowice 2020, wyd. WueM, ss. 376
 28. Zbigniew Hojka, Polski katolicki ruch trzeźwościowy na pruskim Górnym Śląsku oraz w ośrodkach wychodźstwa ze Śląska na terenie Westfalii i Nadrenii do wybuchu I wojny światowej, Katowice 2020, WueM, KSJ, ss. 280
 29. Arkadiusz Wuwer, Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989-2016), Katowice 2020, WueM, KSJ.
 30. Anna Gudzik, Małe  formy architektury sakralnej na terenie powiatu rybnickiego, Gliwice-Rybnik 2021.
 31. Józef Gawlina, Cum Deo. Dziennik 1959-1964, Katowice 2022, WueM.
 32. Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny 1924-1948, Katowice 2022, ss. 392, wyd. WueM, KSJ, wyd. 2, uzupełnione.
 33. Peregrynacje Józefa Goja do Ziemi Świętej w 1902 i 1905 roku, Edycja tekstów źródłowych. Studia i materiały, Edycja i opracowanie: Jerzy Myszor, Katowice 2023, wyd. WueM,
 34. Powstanie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dokumenty i relacje, Wprowadzenie i edycja Lucyna Sadzikowska, Katowice 2023, seria: Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku, t. 34, wyd. WueM, KSJ, ss. 340.