Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova

Rada Naukowa: ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (Kraków), ks. prof. dr hab. Jan Słomka (Katowice), ks. prof. dr hab. Edward Staniek (Kraków), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (Opole), ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (redaktor naczelny w l. 2005-2017), ks. prof. dr hab. Andrzej Uciecha (redaktor  naczelny 2017-)

 1. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego. Wstęp, wybór i opracowanie tekstów źródłowych Wincenty Myszor, Katowice 2005.
 2. Franciszek Szulc, Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, Katowice 2006.
 3. Ewangelia Judasza. Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty Myszor, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006.
 4. Jan Słomka, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Księgarnia św. Jacka Katowice 2007.
 5. Modlitwa i miłosierdzie w „Enarrationes in psalmos” św. Augustyna, red. A. Uciecha, Księgarnia św. Jacka Katowice 2007.
 6. Maciej Basiuk, Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, Księgarnia św. Jacka Katowice 2008.
 7. Biblioteka z Nag Hammadi, tłumaczył oraz komentarzem opatrzył Wincenty Myszor, Księgarnia św. Jacka Katowice 2008; wyd. 2, Katowice 2017
 8. Andrzej Uciecha, Polemika św. Efrema z manicheizmem w Refutationes, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009.
 9. Rafał Zarzeczny SJ, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009.
 10. Idea uczestnictwa człowieka w życiu Bożym i Abraham w pismach Ireneusza z Lyonu, red. A. Uciecha, Księgarnia św. Jacka Katowice 2010.
 11. Wincenty Myszor, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane., Księgarnia św. Jacka Katowice 2010.
 12. Wojciech Kamczyk, Tota paschalis solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, Katowice 2012.
 13. Adam Tondera, L’Immagine letteraria del „Santo” pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte christiana, Katowice 2012
 14. Antoni Żurek, Misterium passionis – corpus et sangui Christi – communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Katowice 2012
 15. „Ecclesia in Republica”. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku. Wybór i redakcja Wincenty Myszor, Katowice 2014
 16. Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863–1941. Redakcja Andrzej Uciecha, Katowice 2014.
 17. Wincenty Myszor, Ireneusz z Lyonu i gnostycy, Katowice 2016 (tłumaczenie ks. 1-2 Adversus haereses), Katowice 2016.
 18. Adsuesceret Deum i otwarte pytania: Wybrane zagadnienia teologii św. Ireneusza i Orygenesa. Redakcja Andrzej Uciecha, Katowice 2016.
 19. Apokaliptyka w pismach gnostyckich, Wstęp Wincenty Myszor, Przemysław Piwowarczyk, Przekład i komentarz Wincenty Myszor, Agata Sowińska, Indeks Wojciech Kamczyk; Redakcja Agata Sowińska, Katowice 2017.
 20. Jakub Kamiński OCD, Praesidium fidei. Dziewictwo Maryi w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV wieku, Katowice 2018. 
 21. Kodex IX. Biblioteka z Nag Hammadi, tłumaczył Wincenty Myszor, do druku przygotował, indeksami opatrzył Wojciech Kamczyk, Katowice 2019.
 22. Wojciech Kamczyk. Bogowie i demony. Augustyn z Hippony i religijność pogańska późnej starożytności, Katowice 2020
 23. Wincenty Myszor, Selected Studies on Gnosticism, Katowice 2020,  [wyd.] WueM, KSJ, 
 24. Michał Maciej Konieczko, Znaczenie małżeńskiej jedności w nauczaniu Jana Chryzostoma o wdowieństwie na podstawie "Oracji do młodej wdowy" Katowice 2021, [wyd.] WueM, KSJ.
 25. Afrahat Mędrzec Perski, Demonstrationes I–XXIII, Mowy, tłumaczył i przypisami opatrzył Andrzej Uciecha, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 25, Katowice 2023, wyd. WueM, KSJ.

pozycje do kupienia: Księgarnia internetowa