Konstancja Krasoń, Zelia Martin. Portret kobiety, siostry i matki na podstawie  korespondencji rodzinnej z lat 1863-1885, Katowice 2019, wydawnictwo WueM, ss. 230.

Wśród wielu opracowań biograficznych obecnych na rynku książka Konstancji Krasoń wyróżnia się zarówno tematyką, jak i metodą. Przede wszystkim jest to opowieść o życiu niezwykłej kobiety: święta Marie-Azélie Martin, z domu Guérin (1831-1877), matka świętej Teresy z Lisieux oraz żona świętego Ludwika Martina w stopniu heroicznym uosabia biblijną drogę do doskonałości: „Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, miłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?” (Mi 6,8).

Przejmująca i inspirująca rzecz o świętej zwyczajności i zwyczajnej świętości została skonstruowana w oparciu o zbiór 218 listów zebranych w Korespondencji rodzinnej 1863-1885 (Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007) i metodę biograficzną, która odwołuje się do podziału na historię życia (life history) i opowieść o życiu (life story). Autorka „lekkim piórem”, ze swadą i barwnie, narracją przypominającą dobre powieści, kładzie zasadniczy akcent na drugim członie tej metody. Dzięki temu bohaterka książki jest postacią pozbawioną hagiograficznej patyny - żywą i bliską współczesnemu czytelnikowi.

Książka przypominająca postać św. Zelii staje się w ten sposób darem: dla narzeczonych – szukających konkretnych wzorów przyszłej rodziny, darem dla małżonków w każdym wieku – z mozołem budujących wspólny dom, darem dla rodziców - sług miłości i życia, darem dla tych, którzy stracili współmałżonka, wreszcie darem dla wszystkich, którzy na tych drogach spotykają różne przeszkody, aż po chorobę i śmierć najbliższych. „Dla ucznia Chrystusa, przepowiadanie Ewangelii nie jest jedną z możliwości, ale przykazaniem pańskim...” – zarówno życie św. Zelii, jak książka o tej świętej kobiecie, siostrze i matce są przykładem zrozumienia i owocnego wypełnienia tego misyjnego ducha Kościoła. (z rec. ks. prof.  Arkadiusza Wuwera)

Zakup książki