Kodex IX. Biblioteka z Nag Hammadi, tłumaczył Wincenty Myszor, do druku przygotował, indeksami opatrzył Wojciech Kamczyk, Katowice 2019.

Zbiór tekstów zwany popularnie „Biblioteką z Nag Hammadi” to grupa trzynastu kodeksów odnalezionych przypadkowo w 1945 roku przez grupę egipskich rolników. Zbadane i zidentyfikowane zostały w roku 1949 przez J. Doresse`a. To stosunkowo młode odkrycie spowodowało rozwój zainteresowania spuścizną literacką zawartą w tychże tekstach, związaną z kręgiem egipskich gnostyków, uczniów Walentyna. To zainteresowanie wynika z faktu, że dotychczas znano bardzo niewiele oryginalnych pism gnostyckich. Powstały więc nowe serie wydawnicze, organizacje naukowe, specjalizacje. Ogólnoświatowy rozwój badań nad koptyjskim i gnostyckim dziedzictwem nie ominął także środowiska naukowego w Polsce. Pionierami w tej dziedzinie stali się na naszym gruncie prof. Albertyna Dembska i ks. prof. Wincenty Myszor.

Przedmiotem zainteresowań prof. Dembskiej był starożytny język egipski, w różnych stadiach i okresach jego rozwoju, zwłaszcza zaś język koptyjski. Stąd także wzięło się jej zainteresowanie tekstami z Nag Hammadi. Swoje pasje naukowe realizowała najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, później, od 1995 roku, na Uniwersytecie Białostockim. W Warszawie, w latach siedemdziesiątych rozpoczęła się jej współpraca z ks. Wincentym Myszorem, która zaowocowała publikacjami dotyczącymi języka koptyjskiego, gramatyk słownika, chrestomatii tekstów i szeregu tłumaczeń.

Ks. prof. Wincenty Myszor zainteresował się problematyką gnostycyzmu już na etapie przygotowywania pracy doktorskiej, obronionej w 1973 roku, której temat brzmiał: „Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi”. Zagadnienia te podjął także w rozprawie habilitacyjnej zatytułowanej „Anapausis w teologii chrześcijańskich gnostyków” oraz w wielu artykułach. Swoje badania naukowe realizował najpierw jako pracownik Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (przekształconej w 1999 r. w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a później na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2001 r.).

Jak dotąd w polskim tłumaczeniu ukazały się tylko niektóre spośród tekstów z Nag Hammadi. W całości zebrano i opublikowano: kodeksy I i II  (Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, tłumaczył oraz komentarzem opatrzył Wincenty Myszor, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova, t. 7, Katowice 2008; wydanie II: 2017) oraz kodeks VI (Tajemnice gnozy – VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie, tom poświęcony pamięci Profesor Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej (1934-2013), red. A. Sowińska, W. Stawiszyński, Warszawa 2016). Niektóre z tekstów można znaleźć w tomie  opublikowanym przez Centrum Studiów nad Gnostycyzmem i Naukami Pokrewnymi Apokaliptyka w pismach gnostyckich, red. A. Sowińska, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova, t. 19, Katowice 2017. 

Zakup książki