PROGRAM KONFERENCJI


9.00 - Powitanie uczestników
- ks. dr. hab. Jacek Kempa, prof. UŚ, dziekan WTL UŚ

Słowo wstępne
- JE abp dr Wiktor metropolita katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Watykan wobec utworzenia Administracji Apostolskiej no Górnym Śląsku
- ks. dr hab. Damian Bednarski, prof. UŚ

Duchowieństwo na Górnym Śląsku w 1922 roku - dylematy z wyborem diecezji
- ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

Stosunek władz samorządowych wobec powstania nowej jednostki kościelnej no Górnym Śląsku
- dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ

Dyskusja i przerwa na kawę

Katolicyzm górnośląski u zarania administracji apostolskiej w Katowicach oczami Augusta Hlonda
- ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ

Niemieckie Zjazdy Katolickie na Górnym Śląsku jako przejaw zaangażowania
laikatu w życiu społecznym i religijnym
- ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO

Znaczące inicjatywy apostolskie ks. Augusta Hlonda SDB no Górnym Śląsku
- ks. dr hab. Henryk Olszar, prof. UŚ

Dyskusja i przerwa na kawę

Kardynał Adolf Bertram a kwestia reorganizacji Kościoła no Górnym Śląsku
- dr Gregor Płoch, Greifswald (Niemcy)

Diecezja wrocławska a sprawa uposażenia Administracji Apostolskiej Górnego Śląska/Diecezji Katowickiej 
ks. dr Michał Kłakus, Instytut Pastoralny w Toulonie (Francja)

Zmiany w strukturze organizacyjnej czechosłowackiej części diecezji wrocławskiej po 1918 roku
- ks. dr Jan Larisch, Opawa

Sprawozdanie z Konferencji, GN 6 XI 2022, Nr 44.