Wokół „Tchacos”. Kodeks Tchacos i literatura pokrewna

Zespół studiów nad gnostycyzmem i doktrynami pokrewnymi (UŚ) zaprasza serdecznie na organizowane w Instytucie Literaturoznawstwa UŚ seminarium naukowe: Wokół „Tchacos”. Kodeks Tchacos i literatura pokrewna (16.09.2021 r. – MS TEAMS)

Gościem-prelegentem będzie: dr Filip Taterka – znawca pisma hieroglificznego, adiunkt w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Sorbonne Université w Paryżu, gdzie w 2018 r. obronił pracę doktorską poświęconą egipskim wyprawom do Puntu (Les expéditions au pays de Pount sous la XVIIIe dynastie égyptienne: Essai de compréhension du rôle idéologique des missions «commerciales»). Laureat licznych stypendiów i wyróżnień. Uczestnik misji archeologicznych pracujących w świątyniach Hatszepsut i Thotmesa III w Deir el-Bahari. Autor licznych publikacji naukowych, w tym książki “Opowieści znad Nilu. Opowiadania egipskie z okresu Średniego Państwa” (Warszawa 2017), pierwszego polskiego przekładu zachowanych fragmentów dzieł Manethona z Sebennytos (Poznań 2017) oraz monografii “Przez morze do Ziemi Boga: Egipskie wyprawy do krainy Punt i ich znaczenie w religii i ideologii władzy kraju faraonów” (Warszawa 2020).

PROGRAM

10:00-11:00 – wykład gościnny „Egipskie spekulacje teologiczne” dr Filip Taterka (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)

11:00-11:30 – „Fajumskie glossy marginesowe w greckim rękopisie Księgi Izajasza Chester Beatty VII” ks. dr Tomasz Bąk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

11:30-12:00 – „Kodeks Tchacos na tle literatury chrześcijańskiej Egiptu w III i IV w. n.e. – perspektywa papirologiczna” dr Przemysław Piwowarczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

12:00-12:30 – „Analiza filmu Inni (2001, reż. Alejandro Amenábar) w perspektywie Ewangelii prawdy (NHC I, 3)” mgr Fryderyk Kwiatkowski (Uniwersytet Jagielloński, University of Groningen)

12:30-13:00 – „Filozoficzny i psychologiczny potencjał Kybalionu” dr Marek Błaszczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

13:00-13:30 – „Liber runarum. Runy (pseudo)hermetyczne” mgr Andrzej Lewandowski, słowo wstępne dr Agata Sowińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

13:30 – słowo wieńczące dr Agata Sowińska