Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. Jerzy Myszor, przy współudziale Damiana Bednarskiego, Katowice 2015, ss. 240, Wydawnictwo Emmanuel.

21 września 2014 roku minęła pięćdziesiąta rocznica śmierci syna Ziemi Śląskiej – arcybiskupa polowego Wojska Polskiego, opiekuna polskiej emigracji – Józefa Feliksa Gawliny. W śląskie upamiętnienie wspomnienia postaci arcybiskupa włączyła się z racji rocznicy również Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w której 6 listopada 2014r. przygotowano panel dyskusyjny: „Biskup Polowy Wojska Polskiego abp Józef Gawlina w 50. rocznicę śmierci”.

Panel odbył się w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 11, w sali „Gościa Niedzielnego”. Dyskusję poprzedziło otwarcie wystawy poświęconej abp. Gawlinie, mieszczącej się na parterze budynku Wydziału Teologicznego. Przybyłych gości przywitał ksiądz doktor habilitowany Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ, a historię wystawy przybliżył ksiądz prałat Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (Londyn). Ekspozycja prezentowała w formie plansz m.in. dotąd niepublikowane zdjęcia i dokumenty dotyczące działalności biskupa polowego na frontach II wojny światowej. Wystawa została przygotowana w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Publikacja zawiera artykuły, w których znalazło się poszerzone omówienie problemów poruszanych w czasie panelu katowickiego. Dołączono szereg cennych dokumentów z archiwów Londynu, Bonn, Rzymu, Paryża, Warszawy i Katowic.

Zakup książki