Anna Gudzik, Małe formy architektury sakralnej na terenie powiatu rybnickiego, Gliwice-Rybnik 2021.

Krzyże, figury i kapliczki przydrożne stanowią liczną grupę tzw. małej architektury sakralnej w prawie każdej polskiej miejscowości. Są one świętymi znakami stawianymi w przestrzeni publicznej i jednocześnie definiującymi tę przestrzeń. Zwykle nie były budowane według jednego wzoru. Ich zróżnicowana forma i architektura wyraża bogactwo myśli twórców, a także zasobność fundatorów. Mimo swej powszechności zjawisko nie zyskało jeszcze kompletnego opracowania, a wręcz przeciwnie - polska mapa dokumentująca małą architekturę sakralną wymaga jeszcze wielu uzupełnień. Tym cenniejsza jest kompletna praca Anny Gudzik zatytułowana: Małe formy architektury sakralnej na terenie powiatu rybnickiego. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, a opublikowana jako trzydziesta pozycja w serii Źródła do dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku.  Prezentowana publikacja naturalnie wpisuje się w dorobek naukowy Anny Gudzik; stanowiąc kontynuację wydanej w 2015 r.  Małej architektury sakralnej w Rybniku.

Książka Małe formy architektury sakralnej... składa się z dwóch części: wnikliwej syntezy zjawiska opartej na szczegółowym katalogu, który wraz z bogatym materiałem ilustracyjnym stanowi część drugą. Sam tekst - poza fotografiami - obejmuje 180 stron. Anna Gudzik osobiście dotarła do wszystkich opisywanych obiektów; jest też autorką większości zamieszczonych w publikacji zdjęć. Podział katalogu wyznaczają poszczególne miejscowości wchodzące w skład powiatu rybnickiego. Wstęp do każdego rozdziału stanowi zwięzła historia każdej miejscowości oraz parafii zlokalizowanej na jej terenie. Po wprowadzeniu następuje szczegołowy opis elementów małej architektury sakralnej występujących w granicach osady. Charakterystyka obejmuje nie tylko opis formalny i ikonograficzny, ale także dostępną historię, wraz ze wskazaniem na istniejące źródła literackie i naukowe dotyczące obiektu i stan konserwatorski. Rzetelność i szczegółowość opracowania pozwala domniemywać, że katalog obejmuje wszystkie obiekty małej architektury sakralnej na terenie powiatu rybnickiego. ( ks. dr L. Makówka, fragment recenzji).