II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: DUSZPASTERSTWO SŁUŻB MUNDUROWYCH W POLSCE ASPEKTY SPOŁECZNO - DUSZPASTERSKIE

Lublin - KUL 11 IV 2024

 

OBRADY PLENARNE

 1. ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (UPh) - Zarys duszpasterstwa wojskowego w Polsce
 2. ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec (KUL), Duszpasterstwo służ mundurowych jako duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne
 3. ks. nadkom. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL - Model współpracy duszpasterstwa służb mundurowych w Polsce

 

SEKCJA I DUSZPASTERSTWO W DZIEDZINIE OBRONNEJ PAŃSTWA

 1. ks. kmdr. por. rez. dr Zbigniew Jaworski - . Duszpasterstwo wojskowe na ORP Kontradmirał X. Czernicki podczas operacji Enduring Freedom
 2. ks. mjr Mateusz Korpak - Duszpasterstwo Ordynariatu Polowego
 3. ks. płk Tomasz Paroń - Duszpasterstwo podczas wojskowych misji w Afryce
 4. ks. por. dr Krzysztof Banasiuk - Duszpasterstwo Wojsk Obrony Terytorialnej
 5. ks. dr Michał Kłakus (Francja), Bp Józef Gawlina i próby objęcia polskiej ludności cywilnej w ZSRS duszpasterstwem wojskowym w 1942 r.

 

SEKCJA II DUSZPASTERSTWO W DZIEDZINIE OCHRONNEJ PAŃSTWA

 1. ks. płk SG dr Zbigniew Kępa, Dziekan Straży Granicznej, Duszpasterstwo Straży Granicznej
 2. ks. asp. dr Piotr Kaczmarczyk - Duszpasterstwo Krajowej Administracji Skarbowej
 3. ks. Stanisław Stelmaszek -  Duszpasterstwo Policji
 4. ks. Adam Jabłoński -  Duszpasterstwo Więźniów
 5. ks. bryg. Władysław Kulik, ks. druh. Paweł Samborski - Duszpasterstwo Strażaków

 

SEKCJA III SŁUŻBY UMUNDUROWANE I ORGANIZACJE PRO OBRONNE

 1. ks. Wiktor Ojrzyński - Duszpasterstwo Pracowników Leśnictwa
 2. ks. płk SG dr Zbigniew Kępa - Duszpasterstwo Straży Ochrony Kolei
 3. ks. Sylwester Dziedzic -  Duszpasterstwo Polskiego Związku Łowieckiego
 4. ks. Łukasz Kadziński - Duszpasterstwo harcerzy  
 5. ks. ppłk zw. Andrzej Biernat - Duszpasterstwo Związku Piłsudczyków
 6. ks. mjr DS Wojciech Majewski - Duszpasterstwo Drużyn Strzeleckich
 7. ks. nadkom. dr hab. Sławomir Bylina - Duszpasterstwo Stowarzyszenia Weteranów Misji Pokojowych ONZ

 

SEKCJA IV KWESTIE WYZNANIOWE DUSZPASTERSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH W POLSCE

 1. dr hab. Jerzy Nikołajew  -  O (nie)konieczności prowadzenia oddziaływań religijnych lub moralnych na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.
 2. dr hab. Marek Rembierz - Troska o zagrożone człowieczeństwo i ludzką godność powinnością i misją kapelanów służb mundurowych i grup dyspozycyjnych - doświadczenia z czasów pokoju i czasów wojny
 3. ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak -  Prawosławne duszpasterstwo wojskowe we współczesnej Polsce
 4. ks. dr hab. Cezary Smuniewski - Duszpasterz w okopach. Doświadczenia kapelanów z wojny w Ukrainie
 5. ks. mjr Robert Rosa - Duszpasterstwo greckokatolickie w Polsce
 6. ks. nadkom. dr hab. Sławomir Bylina – Podsumowanie Konferencji