Społeczność chełmska - fotografia uczestników pielgrzymki z Chełmu Wielkiego do Kalwarii Zebrzydowskiej, lata 30-te XX wieku

 

Chełmski Słownik Biograficzny XIX i XX wieku 

W Chełmie Śląskim przygotowywany jest "Chełmski Słownik Biograficzny XIX i XX wieku", w którym  znajdą się życiorysy nieżyjących osób godnych upamiętnienia ze względu na zasługi i rolę, jaką odegrały w parafii oraz szerzej  - miejscowości zwanej kiedyś Chełmem Wielkim, a obecnie Chełmem Śląskim. W ostatnich latach powstaje wiele słowników ludzi ze środowisk zawodowych, politycznych, narodowych, religijnych.

Słownik powstający w Chełmie Śląskim  zalicza się do przedsięwzięć naukowych, z gatunku tzw. mikrohistorii. Słownik chce utrwalić w tym i następnych pokoleniu tych ludzi, którzy wywodzili się z tej miejscowości lub byli z nią związani  i zostawiali w niej  mocny ślad na różnych polach działalności  gospodarczej, społecznej, religijnej, kulturalnej, naukowej, politycznej, sportowej itp. 

Zapraszamy do współpracy przy tym słowniku. Dostarczyć można wszelkie informacje, w tym fotografie w postaci skanów, o nieżyjących już ludziach z kręgu rodzin lub znajomych, którzy zasługują na upamiętnienie. Potrzebne są takie dane jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko rodowe matki, ukończone szkoły, przebieg pracy zawodowej, stan rodzinny, data śmierci, miejsce pochówku, a ponadto - dokonania i działalność w środowisku i parafii chełmskiej oraz inne zasługi. 

Informacje można przekazać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub do kancelarii parafialnej.

Lista haseł biograficznych już opracowanych, pobierz

Formularz konstrukcji hasła, pobierz

 

przedruk: Gość Niedzielny 25 II 2024, nr 8.