Krystian, zebrał i opracował Adam Dziurok, Rybnik 2022, s. 100; Wydawnictwo Dukle, nakład 100 egz., ISBN: 978-83-954310-9-8

Książka zatytułowana „Krystian” opowiada o pasjach, zaangażowaniu społecznym i wrażliwości Krystiana Dziuroka – mieszkańca Rybnika, działającego na rzecz dzielnicy i parafii Boguszowice, pomagającego osobom niepełnosprawnym. Pracował przez lata jako naczelnik Wydziału Podatków Urzędu Miasta Rybnika, a jedną z jego pasji była wspinaczka wysokogórska. W 2012 r., podczas jednej z wypraw w Alpy, którą odbył ze znanym himalaistą Adamem Bieleckim, spadł w przepaść. Jego ciała nigdy nie odnaleziono, ale pamięć o Krystianie pozostaje wciąż żywa. Świadczy o tym nie tylko ta książka, ale też frekwencja podczas spotkania okolicznościowego zorganizowanego z okazji 10. rocznicy jego śmierci i wydania tej publikacji. Składa się ona z kilku części. Po zaprezentowaniu biografii bohatera tomu, w rozdziale „Obserwacje i pasje” zamieszczono opowiadanie, kilkanaście wierszy oraz różne zapiski Krystiana. Najobszerniejsza część (pt. „Zapamiętany”) zawiera wspomnienia o nim – zarówno z okresu szkolnego, pracy w urzędzie, jak i z turnusów dla osób niepełnosprawnych. W ostatnim fragmencie książki opisano ostatnią wyprawę górską Krystiana, a tym samym ostatnie dni jego życia.

  

książka do pobrania