Agata Mirek (1970 - 2022), urodziła się w Olkuszu. W 1998 otrzymała tytuł magistra na Akademii Teologii Katolickiej, napisany pod kierunkiem ks. prof. J. Mandziuka. 11 VI 2001 uzyskała doktorat za pracę pt. Działalność opiekuńczo-wychowawcza i oświatowa Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w latach 1918-1962, napisany pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Myszora. 9 XII 2009 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy zatytułowanej Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956. W 2003 została zatrudniona na KUL na stanowisku asystenta, w 2007 adiunkta, a w 2012 otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Specjalizowała się w historii najnowszej, historii Kościoła w XIX-XX w., historii kobiet oraz dziejów oświaty. Była członkinią Komisji Historii Kobiet przy Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pozostawiła po sobie ponad sto autorskich prac naukowych i zredagowane przez siebie tomy serii Zakony żeńskie w PRL. Jej najważniejszymi dokonaniami naukowym to książka: Trudne lata, wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”, w której dogłębnie opisała życie i działalność wspólnot zakonnych w warunkach państwa totalitarnego w latach 1945-1989 a także wydana w 2015 r. książka pt. „Siostry zakonne w obozach pracy w Polsce w latach 1954-1956”, za którą otrzymała nagrodę „Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego.

Była Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej przez dwie kadencje. Zmarła, po ciężkiej chorobie, 24 IX 2022. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 30 IX o godz. 12 w kościele oo. Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą i na cmentarzu parafialnym.