Leksykon Panteonu Górnośląskiego, pod redakcją H. Olszara, i A. Kłos-Skrzypczak, Katowice 2021

Redaktorom Leksykonu Panteonu Górnośląskiego i autorom poszczególnych jego fragmentów udało się scalić w jednym miejscu biogramy postaci związanych z różnymi środowiskami społecznymi, narodowymi, wyznaniowymi, politycznymi, zjednoczonych w idei służby i pracy na rzecz Śląska oraz Polski, do której on powrócił. Poprzez to ukazać różnorodność, specyfikę i wyjątkowość regionu, a także stworzyć swoistego rodzaju przewodnik po jego dziedzictwie intelektualnym, duchowym i materialnym. Niemniej dobór niektórych postaci i brak innych zawsze będzie wzbudzał kontrowersje. Bardzo dużym walorem pracy, co zasługuje na podkreślenie, jest interdyscyplinarność w doborze autorów biogramów. Niewątpliwie ma to wpływ na perspektywę spojrzenia, wnikliwość i wartość przygotowanych życiorysów.

W realizację projektu zostali zaangażowani zarówno uznani naukowcy, jak i początkujący badacze. Docenić należy i z uznaniem przyjąć otwartości Redaktorów na młodych adeptów, zdobywających dopiero doświadczenie pod ich kierunkiem (dr hab. Łucja Marek). Ogrom dzieła, dubium z właściwym wyborem postaci i skuteczna próba obrony obranego celu i jego realizacji są tutaj znaczące. Ostatecznie nie jest to zamknięte już grono osób w przyszłym Panteonie, ale lepiej powiedziawszy: „pierwsza przymiarka”, dzięki której wytyczono ważny cel upamiętnienia znaczących rocznic, jakie przeżywany na Górnym Śląsku. Cieszy fakt, że w gronie zasłużonych Ślązaków znajdują się nie tylko osoby urodzone na Śląsku, ale także pochodzące z różnych zakątków Polski i Europy, zaangażowane dla dobra tego pięknego skrawka ziemi, albo też będące swoistego rodzaju ambasadorami Śląska poza jego terytorium. Otwarcie się na różne środowiska naukowe, społeczne, kulturalne i polityczne, stanowi pewnego rodzaju determinantę zamierzonego dzieła. Zrobiono dobry początek i wypada żywić nadzieje, że również i bonus finis corona opus (dr hab. Piotr Górecki, prof. UO).