Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. Tom 1, red. Krzysztof Kawęcki, wyd. Neriton 2021

„Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego”, który powstał z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to publikacja wyjątkowa. Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazuje się naukowe kompendium wiedzy zawierające biogramy osób związanych z najliczniejszym nurtem politycznym II Rzeczpospolitej. W słowniku przedstawione zostały sylwetki działaczy obozu narodowego od jego powstania do schyłku XX wieku. To historie ludzi niezwykłych, którzy w zamyśle wrogów Polski mieli zostać wyrzuceni z narodowej pamięci i pozbawieni należnej im sprawiedliwości. A przecież zasługują na miejsce w naszej świadomości historycznej, w edukacji, w przestrzeni publicznej jako patroni szkół, ulic czy placów.

Osoby, których biogramy obejmą przygotowywane przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej serie słownikowe, to najczęściej zapomniane i spychane na boczny tor naszej historii postaci warte tym bardziej przypomnienia z powodu swoich pierwszorzędnych zasług dla polskiego narodu i państwa.

Misją Instytutu jest bowiem przywrócenie wreszcie równowagi w obrazie naszych dziejów poprzez odpowiednie do zasług akcentowanie dokonań prawej Strony polskiej sceny politycznej i ideowej ostatnich dwu stuleci. W ciągu kolejnych lat 2021 - 2023 planujemy wydanie w sumie 12 kolejnych tomów serii. Mamy nadzieję, że przesiane książki zechcą Państwo uznać za ciekawe i wartościowe, a tym samym zyskamy w Państwa osobach wdzięcznych czytelników, miłośników prawdy historycznej. (prof. Jan Żaryn, p.o obowiązki dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej)