Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. prof. Wincentego Myszora

Wydawnictwo (WueM) 

 

 

 

 1. Peregrynacje Józefa Goja do Ziemi Świętej w 1902 i 1905 roku, Edycja tekstów źródłowych. Studia i materiały, Edycja i opracowanie: Jerzy Myszor, Katowice 2023, wyd. WueM,
 2. Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny 1924-1948, Katowice 2022, ss. 392, wyd. WueM, KSJ, wyd. 2, uzupełnione. 
 3. Jarosław Zawisza, Parafia św. Józefa Robotnika w Czarkowie. Historia i współczesność, Katowice 2022, wyd. WueM
 4. Czesław Horain. Na tropie Polaków w Ziemi Świętej, Katowice-Toulon 2022
 5. Józef Gawlina, Cum Deo. Dziennik 1959-1964, Katowice 2022, WueM.
 6. Halina Karina Domagała, Jak ziarnko gorczycy … Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej na Białorusi, publikacja polsko-białoruska, Katowice 2022
 7. Anna Bańczyk, Z Mikołowa do Zambii. Geneza misji sióstr boromeuszek w Zambii, Katowice-Mikołów 2021 (edycja polsko-angielska)
 8. Włodzimierz Cieński,  Od Lwowa do Teheranu, Wspomnienia duszpasterskie 1939-1942, ed i opr. Jacek Żurek, Katowice-Warszawa 2021.
 9. Michał Maciej Konieczko, Znaczenie małżeńskiej jedności w nauczaniu Jana Chryzostoma o wdowieństwie na podstawie "Oracji do młodej wdowy", Katowice 2021, [wyd.] Wuem, KSJ.
 10. Dorian Figołuszka, Tradycja nieszporów śpiewanych na Boże Narodzenie na Górnym Śląsku, Katowice 2021
 11. Ks. Teodor Suchoń, Święty Antoni Padewski wczoraj, dziś i jutro, Katowice-Rybnik 2020.
 12. Arkadiusz Wuwer. Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989-2016), Katowice 2020. WueM, KSJ. 
 13. Zbigniew Hojka, Polski katolicki ruch trzeźwościowy na pruskim Górnym Śląsku oraz w ośrodkach wychodźstwa ze Śląska na terenie Westfalii i Nadrenii do wybuchu I wojny światowej, Katowice 2020, WueM, KSJ, ss. 280. 
 14. Nauczanie społeczne biskupa Stanisława Adamskiego 1930-1956. Wybór źródeł. Wstęp i opracowanie Jerzy Myszor, Katowice 2020, wyd. WueM, ss. 346.
 15. Studia z dziejów Kościoła katolickiego w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Myszorowi, pod redakcją Damiana Bednarskiego, Adama Dziuroka, Beaty Piechy-van Schagen, Katowice 2020,  wyd. WueM
 16. Wincenty Myszor, Selected Studies on Gnosticism, Katowice 2020,  [wyd.] WueM, KSJ, 
 17. Adam Dziurok, Jerzy Myszor, Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia, Warszawa-Katowice 2020. wyd. IPN, WueM. 
 18. Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu. Rekolekcje jubileuszowe kapłanów (archi)diecezji katowickiej 1975–2020, Katowice 2020, wyd. WueM, ss. 112.
 19. Wojciech Kamczyk. Bogowie i demony. Augustyn z Hippony i religijność pogańska późnej starożytności, Katowice 2020, ss. 164
 20. Krzysztof Kanclerz, Historia parafii św. Mikołaja w Lublińcu w latach 1922–1939, Katowice 2020, ss. 230.
 21. Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. Jerzy Myszor, przy współudziale Damiana Bednarskiego, Katowice 2015, ss. 240, wyd. 2.
 22. Anita Palimąka, Duszpasterstwo parafialne w dekanacie będzińskim w latach 1867–1914, Katowice 2020, wyd. WueM 
 23. Józef Gawlina, In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945, Katowice 2019,  wyd. WueM, KSJ
 24. Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (wybór korespondencji), opr. Katarzyna Tałuć, Katowice 2019, WueM, KSJ
 25. Kodex IX. Biblioteka z Nag Hammadi, tłumaczył Wincenty Myszor, do druku przygotował, indeksami opatrzył Wojciech Kamczyk, Katowice 2019.
 26. Konstancja Krasoń, Zelia Martin. Portret kobiety, siostry i matki na podstawie  korespondencji rodzinnej z lat 1863-1885, Katowice 2019, ss. 230
 27. Roch, Zdzisława i Jadwiga Wielanierowie, Przecież wyjazd za granicę był w sferze marzeń... Korespondencja z obozów pracy Erfurt i Steyr 1944/45, opracowali: Maria Polakowska i Jacek Żurek, Warszawa - Katowice 2018
 28. Sławne Nieszpory w Chełmie Śląskim, pod red. Anety Pisz i Rafała Kozubka, Chełm Śląski 2018, Broszura ss. 36, + płyta CD z nagraniem
 29. Jacek Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Katowice–Warszawa 2018, ss. 450, wyd. II, uzupełnione,
 30. Tematyka religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku, red. nauk. Jerzy Myszor, Katowice 2018, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 22, wyd. WueM
 31. Jakub Kamiński, Praesidium fidei. Dziewictwo Maryi w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV wieku, Poznań – Katowice 2018, wyd. WueM
 32. Jacek Żurek,  Julian Ludwik Hawalewicz i „Pierwsza brygada”, Warszawa-Katowice 2018.
 33. Duszpasterstwo polskie we Francji w świetle korespondencji arcybiskupa Józefa Gawliny i księdza Kazimierza Kwaśnego w latach 1949-1963 Edycja dokumentów, wstęp i opracowanie Michał Kłakus, Katowice - Trans en Provence 2017
 34. Apokaliptyka w pismach gnostyckich. Wstęp Wincenty Myszor, Przemysław Piwowarczyk, Przekład i komentarz Wincenty Myszor, Agata Sowińska, Indeks Wojciech Kamczyk; Redakcja Agata Sowińska, Katowice 2017.
 35. Joanna Pakuza, Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień, Katowice 2018, ss. 340.  

 zakup: Ksiegarnia