Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, autorytet w dziedzinie socjologii religii i socjologii moralności,  erudyta i diagnostyk, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbyła się 3 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11). Laudację wygłosił prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

W recenzji dorobku naukowego ks. prof. Mariańskiego, prof M. Libiszowska-Żółtkowska napisała: "Ks. prof. Janusz Mariański jest badaczem niezależnym, nie pisze pod niczyje dyktando, nie upiększa rzeczywistości, nie chce się nikomu przypodobać, nie ucieka przed tematami trudnymi i kontrowersyjnymi, przeciwnie – usiłuje je rozpoznać i zrozumieć, by w naukowej formule dokonać obiektywnej i rzetelnej diagnozy aktualnych problemów społecznych oraz wskazać probabilistyczne kierunki zmian".