Zapraszamy na prezentację i promocję serii wydawniczej

 

„Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku”

 W latach 2013-2018 w ramach serii „Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku” wydano 23 tomy wydawnictw źródłowych

 Zapraszamy na spotkanie promocyjne, które odbędzie się w Sali:

 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, przy ul. Bankowa 11a (parter, kawiarnia).

                               

14 listopada 2018 roku (środa), godz. 14.00

 W 1920 roku na Górnym Śląsku powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, którego korzeni należy szukać w różnych inicjatywach oświatowych i naukowych końca XIX wieku. Wśród członków założycieli znajdujemy kilka osób zasłużonych dla rozwoju oświaty na Śląsku, w tym: ks. Teodora Kubinę, Konstantego Prusa i ks. Emila Szramka. Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku do wybuchu wojny wydało sześć tomów “Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” oraz pięć tomów wydawnictw źródłowych w serii pod nazwą „Fontes”.

Właśnie do tej serii wydawniczej postanowiło nawiązać grono historyków skupionych przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach oraz Instytutucie Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach inicjując nową serię wydawniczą pt. “Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku” 

 patrz: Seria źródłowa -lista

Dyskusję nad wydawnictwami źródłowymi skierowanymi do specjalistów i miłośników historii regionalnej poprowadzi: dr Andrzej Grajewski, redaktor “Gościa Niedzielnego”

W dyskusji udział wezmą:

-ks. dr hab. Jacek Kempa –  prodziekan ds. Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

-prof. UKSW dr hab. Adam Dziurok  naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych

-ks. prof. Jerzy Myszor – redaktor serii