Dorian Figołuszka, Tradycja nieszporów śpiewanych na Boże Narodzenie na Górnym Śląsku, Katowice 2021. wyd. WueM. Biblioteka Teologiczna t. 34.  zakup: Księgarnia

"Nieszpory kolędowe" są niezwykłym przykładem przenikania się ludowych wpływów do liturgii. Dla części ludu śląskiego są one ważnym nośnikiem tożsamości kulturowej i religijnej, a także kwintesencją przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego. Treść tej pracy uświadamia, że mamy do czynienia z wyjątkową formą nabożeństwa, które wciąż przyciąga do kościołów rzesze wiernych. Dzięki gruntownym badaniom historyczno-muzykologicznym udało się uchwycić źródło tego unikatowego nabożeństwa, a także uporządkować wiedzę, przy okazji uciąć pewne domniemania.

Poprzez bogatą kwerendę źródłową autor wykazał kształtowanie formy tej tradycji jak i warianty muzyczne występujące w różnych ośrodkach (Radzionków, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Racibórz). Praca wnosi dużą wartość poznawczą; historyczną, a także muzyczną i niewątpliwie przyczyni się do zachowania, ale także do utrwalenia kolędowego śpiewania w kościołach i w naszych domach.