Ks. Teodor Suchoń, Święty Antoni Padewski wczoraj-dziś i jutro. Katowice - Rybnik 2020.

Trudne czasy wymagają wielu świateł i wielkich ludzi, którzy będą jak latarnia morska wskazywać żeglarzom na wzburzonym morzu drogę do portu. Odczytując znaki czasu i nazywając je po imieniu, w św. Antonim dostrzegamy busolę, pozwalającą nieomylnie ustawić swoje osobiste życiowe stery tak, by płynąć w stronę Światła, a jest nim Jezus w swoim człowieczeństwie i swoim bóstwie.

Więcej! W przypadku świętego z Padwy i zarazem świętego patrona Rybnika i rybnickiej ziemi – wsłuchując się w jego naukę i świadectwo życia, pozwalamy mu jako społeczeństwo ująć ster życia kościelnego, społecznego i narodowego. W tym sensie odpust świętego z Padwy 2020 staje się szczególnym czasem i łaską Bożą nakazującą wpatrzeć się ze szczególną miłością w św. Antoniego i zawołać: „W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy, i w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy!”. (Wstęp). Do nabycia wyłącznie za pośrednictwem parafii św. Antoniego w Rybniku.