https://silesia.edu.pl/exlibris/?123,adamski-nauczanie-spoleczneNauczanie społeczne biskupa Stanisława Adamskiego 1930-1956. Wybór źródeł. Wstęp i opracowanie Jerzy Myszor, Katowice 2020, wyd. WueM, ss. 376.

Przedmiotem naszej uwagi jest myśl społeczna w szeroko rozumianej działalności społecznej, politycznej i narodowej biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego, zawarta w jego publicznych enuncjacjach, w pierwszym rzędzie w listach pasterskich, ale też w orędziach, odezwach, okólnikach, memoriałach, wypowiedziach do prasy prezentowanych z okazji różnych ważnych wydarzeń kościelnych. (nakład 60 egz.).

Wstęp, 9
Listy pasterskie, odezwy, Orędzia, okólniki, enuncjacje publiczne, 14
Autor, 15
Tematyka – chronologicznie, 20
Uwagi edytorskie, 25
Źródła, 27
Wykaz dokumentów z lat 1930–1956, Incipity, 31
Indeks rzeczowy, 347

Zakup książki