Studia z historii Kościoła katolickiego w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Myszorowi, pod redakcją Damiana Bednarskiego, Adama Dziuroka, Beaty Piechy-van Schagen, Katowice 2020,  wyd. WueM.

Spis treści:

Tabula Gratulatoria, 5

Bibliografia prac księdza profesora Jerzego Myszora, 7

 • Słowo wstępne Arcybiskupa Katowickiego, 27
 • Bronisław Czaplicki, Służba kapłańska ojca Stefana Brzozowskiego OFM na Śląsku w latach 1843–1851, s. 31
 • Anita Palimąka, Ksiądz Grzegorz Augustynik jako pomost między Zagłębiem a Śląskiem, 55
 • Beata Piecha-van Schagen, Suplikacje górnośląskiego żołnierza. O religijności codziennej na frontach I wojny światowej, 75
 • Dorota Kurpiers, Problem małżeństw mieszanych na Górnym Śląsku w świetle anonsów matrymonialnych na łamach „Der Oberschlesiche Wanderer”, 104
 • Michał Kłakus, Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce w świetle publikacji codziennej prasy francuskiej w okresie „dziwnej wojny”, s. 117
 • Jacek Żurek, Biskup Gawlina jedzie do Rosji, s. 137
 • Damian Bednarski, Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina i prezydent Katowic Adam Kocur w służbie Kościołowi i ojczyźnie, s. 177
 • Adam Wodarczyk,  Wiara konsekwentna czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, s. 195
 • Grzegorz Olszowski, Formacja stała duchowieństwa diecezji katowickiej w latach 1922–1985, s. 219
 • Joanna Pakuza, Z Górnego Śląska na Warmię, „skrótem” przez Syberię, Iran i południową Afrykę. Losy siostry Krystyny Kępińskiej OCD jako symbol polskiej odysei XX wieku. Analiza wspomnień z uwzględnieniem kontekstu wokacyjnego, s. 241
 • Halina Dudała, Między wyczekiwaniem, nadzieją i lękiem… Losy wileńskiego konwentu sióstr wizytek w latach 1939–1957, s. 257
 • Agata Mirek, Zakonnice aresztowane w PRL, 273
 • Tomasz Kowalczyk, Kontakty Łużyczan z Kościołem katolickim w Polsce w latach 1966–1989, 307
 • Kornelia Banaś, Anonimy jako forma oporu wobec rządów wikariusza kapitulnego księdza Jana Piskorza w diecezji katowickiej w latach 1955–1956, 323
 • Adam Dziurok, „Nasz pielgrzym piekarski został Papieżem”. Reakcje na wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża na terenie diecezji katowickiej (w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa oraz administracji wyznaniowej), 341
 • Anna Mroczek, Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej znakiem Wilnian, 359