Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu. Rekolekcje jubileuszowe kapłanów (archi)diecezji katowickiej 1975–2020, Katowice 2020, wyd. WueM, ss. 114.

To jest zapis rekolekcji rocznikowych, które się nie odbyły. Przeszkodą stała się epidemia koronawirusa, która wybuchła w Polsce w pierwszych dniach marca 2020 roku. Postanowiliśmy, że rekolekcje przeprowadzimy zamknięci w swoich mieszkaniach.

Skromna w formie publikacja zawiera przygotowane uprzednio refleksje nad lekturą Pisma św., które miały być podstawą do medytacji w czasie mszy św. i Liturgii Godzin, oraz teksty konferencji, które miały zostać wygłoszone w czasie rekolekcji w ośrodku „Idylla” w Wiśle w dniach od 30 marca do 2 kwietnia 2020 roku. Uzupełniliśmy je wspomnieniami i biogramami żyjących i zmarłych kolegów z rocznika 1975, którzy w tym roku obchodzą 45 rocznicę święceń kapłańskich. (Nakład ograniczony 99 egz.; kolportaż wyłącznie w gronie członków Rocznika 1975)