Wojciech Kamczyk, Bogowie i demony. Augustyn z Hippony i religijność pogańska późnej starożytności, Katowice 2020, wyd. WueM.

Prezentowana publikacja koncentruje się na dwóch dziełach wybranych z bogatej spuścizny świętego Augustyna: De divinatione daemonum oraz Tractatiis contra paganos (Sermo 198augm.). Oba podejmują kwestię reliktów religijności pogańskiej, z którymi przychodzi mierzyć się wyznawcom Chrystusa. Chodzi o niektóre praktyki pogańskie, a także działalność wróżbiarską złych duchów. Zjawiska te niepokoiły chrześcijan, stąd próby wyjaśnień podejmowane przez Augustyna.

Pierwsza część niniejszego opracowania to omówienie elementów religijności pogańskiej prezentowane przez biskupa Hippony w: Tractatus contra paganos, druga wrprowadza w koncepcje wróżbiarstwa i jego ocenę u starożytnych, trzecia omawia demonologię Augustyna zawartą w prezentowanych utworach. Nie stanowią one zwartego opracowania monograficznego, lecz jedynie niewielkie przyczynki do poruszanych zagadnień. Z kolei części czwarta i piąta to pierwsze polskie tłumaczenia obu dziel poprzedzone wstępami oraz opatrzone komentarzem. Ich lektura stanowi najlepszą prezentację poruszanych wcześniej problemów.

Zakup książki