Krzysztof Kanclerz, Historia parafii św. Mikołaja w Lublińcu w latach 1922–1939, Katowice 2020, ss. 200, w druku.

Niewątpliwą wartością pracy jest wnikliwy opis dziejów parafii lublinieckiej w okresie II Rzeczpospolitej. Jest to obraz tym bardziej wartościowy, że jak zaznacza autor, procesy ludnościowe tej społeczności były typowe dla całego przyłączonego obszaru Górnego Śląska (por. s. 39). Dlatego też na duże uznanie zasługuje umiejscowienie podejmowanej problematyki w szerszym kontekście historycznym.

Autor pracy posłużył się uczciwą bazą źródłową, również literatura pomocnicza budzi uznanie.  Zebrana dokumentacja stanowi cenny materiał, zwłaszcza pomocny w lepszym naświetleniu  specyficznych dokonań w parafii lublinieckiej, przykładowo w dziedzinie miłosierdzia czy w duszpasterstwie wojskowym. Jest to pod tym względem studium nowatorskie.

Zakup książki