Anita Palimąka, Duszpasterstwo parafialne w dekanacie będzińskim w latach 1867–1914, Katowice 2020.

Dzieje Kościoła katolickiego w okresie zaborów i niewoli narodowej XIX wieku stanowią do dziś dnia jeden z ciekawszych tematów badań naukowych w zakresie odkrywania roli i znaczenia przemian cywilizacyjnych na ziemiach polskich. Temat ten jednak, ze względu na rozproszenie źródeł, trudności z ich odczytaniem, czy też żmudne działania edytorskie, podejmuje niewielu spośród badaczy i historyków. Z tym większą uwagą należy odnotować pracę Pani dr Anity Palimąki poświęconą dziejom duszpasterstwa na terenie dekanatu będzińskiego w latach 1867-1914. […] 

Konstrukcja pracy zaproponowana przez Autorkę jest właściwa i w pełni pozwala na uchwycenie najważniejszych zjawisk, jakie składają się na zagadnienie duszpasterstwa w dekanacie będzińskim w omawianym okresie. W sześciu rozdziałach Autorka przeanalizowała: funkcjonowanie i przemiany struktur administracji kościelnej wewnątrz dekanatu, czyli kwestie organizacji oraz tworzenia nowych punktów duszpasterskich, parafii, kościołów i kaplic; charakterystykę grupy osób duchownych, którzy animowali i przewodzili działalności duszpasterskiej; rodzaje, formy i treść duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego oraz aktywność społeczno-kulturalną parafii rzymskokatolickich. Autorce udało się w ten sposób zarysować główne obszary swych badań i sformułować najważniejsze pytania badawcze. (z rec. ks. dra Mariusza Trąby, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)