Szlaki historyczne w Polsce (red. Bogusław Kopka, Robert Andrzejczyk) to pierwszy tak obszerny wykaz funkcjonujących w XXI wieku polskich szlaków historycznych. Ma służyć promocji wybranych tras turystycznych, ważnych dla polskiego dziedzictwa narodowego oraz inicjować tworzenie kolejnych tego typu tras. Wybór szlaków jest zróżnicowany tematycznie obejmuje większość regionów Polski i ma zachęcać do poznawania naszej ponad 1000-letniej historii.

Przy wyborze kierowano się następującą definicją szlaku historycznego w naszym kraju: szlak historyczny to trasa wytyczona w przestrzeni turystycznej na potrzeby zwiedzających, prowadząca przez najważniejsze w kontekście historii Polski i jej wizerunku za granicą obiekty kultury materialnej i niematerialnej. Historia naszej ojczyzny traktowana jest tu uniwersalnie jako dzieje państwa polskiego od czasów piastowskich do powstania III Rzeczypospolitej. Projekt zrealizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zobacz ksiązkę on-line