Tematyka religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku, red. naukowa Jerzy Myszor, Katowice 2018, wyd. WueM, Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku nr 22.

Niewiele osób otrzymujących ulotki ma świadomość uczestniczenia w tworzeniu historii. Być może kojarzą  je z ofertą handlową, a może zastanawiają się nad  losem drzew.  Nigdy jednak – przynajmniej do chwili zapoznania się z treścią tej książki – nie myślą o tym, że są świadkami wydarzenia o większej wadze.

Dowodem na to, że druki ulotne mają znaczenie nie tylko w chwili ich wytworzenia, jest gromadzenie ich przykładów w bibliotekach i archiwach, jak również  podjęcie  starań, by odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu ich treść odzwierciedlała losy ziemi czy wyrażała tożsamość bohaterów wydarzeń. Przeglądu takich rozważań dostarcza niniejsza monografia zbiorowa.  (prof. dr hab. Wanda Musialik)

Ksiązka ukazuje się w 99 egzemplarzach, w tym 20 egz. - numerowanych (edycja bibliofilska).

Księgarnia

Panel dyskusyjny nt. druków ulotnych