Błogosławiony Emil Szramek - Męczennik. Jerzy Myszor (ed.), Katowice 2013. Wydawnictwo Emmanuel [1] , ss. 214. (edycja dokumentów).
ISBN 978-83-63757-29-8

Publikacja dokumentów, wspomnień, listów obozowych związanych z męczeństwem ks. Emila Szramka – wyniesionego na ołtarze w 1999 roku otwiera serię "Źródła  do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku". Historyk znajdzie w tej publikacji krytyczne wydanie licznych dokumentów z ostatniego etapu życia proboszcza kościoła mariackiego.

Do najważniejszych dokumentów należą listy obozowe, krytycznie wydane, opatrzone komentarzem i wyjaśniające okoliczności napisania listu oraz identyfikujące najbliższe osoby Szramka. Poza tym, otrzymaliśmy wybór wspomnień, relacji, drobnych zapisków, ludzi, którzy byli blisko Szramka zarówno w Katowicach, ale i potem – na ostatniej drodze życia – w obozie w Dachau. Lektura dokumentów pozwala na zbudowanie obrazu kapłana, Polaka, męczennika, niezłomnego świadka wiary umęczonego, ale i zmartwychwstałego Chrystusa. „Teraz rozumiemy [o] wiele więcej niż przedtem, zanim tu przybyliśmy, rozumiemy, że święty Poeta trafnie głosił: »Nie zazdrość złoczyńcom i nie bądź oburzony na tych, którzy czynią przemoc!«. Tego, co naprawdę jest nasze, nikt nie może nam odebrać. Złodziej okrada tylko samego siebie, a nas obdarza wolnością duchową. Głos naszej duszy mówi nam, że my, prześladowani, nie przegraliśmy, lecz zwyciężyliśmy. Nie dopiero w blasku tamtego świata, lecz już teraz zapewnia nas o tym głos wewnętrzny i nasza dusza" (Ks. Emil Szramek, fragment kazania wygłoszonego w Dachau).

Prezentacja książki w Tworkowie, miejscu urodzenia bł. Emila Szramka