Od kraju lat dziecinnych do terra incognita. Odyseja kresowych osadników ziemi głogowskiej w świetle relacji autobiograficznych. Wybór i oprac. J. Walczak i J. Pakuza, Poznań 2021, wyd. Replika, fotografie

Książka ta wyrywa z anonimowości wiele czynów i nazwisk dawnych pionierów osadnictwa na ziemi dolnośląskiej. Ukazuje osobowości ludzi, ich charaktery i pracę, jaką wykonali, tworząc współczesne oblicze ziemi głogowskiej. Nie tylko personifikuje i wyrywa z niepamięci, ale tez oddaje sprawiedliwość ludziom czynu. (prof. Stanisław S. Nicieja, UO). 

Historia opowiedziana przez bezpośrednich świadków wydarzeń jest za­wsze ciekawsza od chłodnej narracji historyka. Dlatego gorąco polecam książkę o odysei mieszkańców ziemi głogowskiej, którzy z Kresów przybyli na Ziemie Odzyskane. Dzięki społecznikom z Głogowskiej Edukacji Kresowej, szczególnie młodzi mieszkańcy regionu Głogowa mogą zorientować się, gdzie tkwią korzenie większości z nich. Dowiedzą się także, co przeszli ci, którzy w 1945 r. zaczynali budować tu od nowa swoją małą Ojczyznę, utraconą na Wschodzie. (Marek A. Koprowski)