Anna Bańczyk. Z Mikołowa do Zambii. Geneza misji sióstr boromeuszek w Zambii, Katowice-Mikołów 2021 wyd. WueM, edycja polsko-angielska

Odpowiedzią diecezji katowickiej na posoborowe wołanie Kościoła o nowych misjonarzy było posłanie do Zambii ks. Januarego Liberskiego i ks. Teodora Poloczka. W 1971 roku do Zambii udały się 4 siostry boromeuszki z Mikołowa. Pierwszymi, które 3 października 1971 roku pożegnano przez licznie zgromadzonych wiernych na mszy św. w mikołowskim kościele pw. św. Wojciecha, na czele z ordynariuszem katowickim bp. Herbertem Bednorzem, były s. Ferreria Łojek, s. Rajnelda Klosczyk, s. Michalina Jasińska, s. Sabina Habelok. 27 października 2021 roku mija 50 lat od dnia, kiedy boromeuszki mikołowskie przybyły do Zambii. Z wdzięcznością za entuzjazm misyjny wobec podjętej wówczas działalności chcemy przedstawić jego genezę w dwujęzycznym wydaniu jubileuszowym. Zgromadzenie pozostaje wdzięczne siostrze Sabinie, która od początku misji trwa niestrudzenie w Zambii. Do dziś s. Sabina przechowuje chleb z Polski otrzymany w dniu wyjazdu z kraju w 1971 roku. W ciągu minionego półwiecza siostry boromeuszki zadomowiły się w Zambii, w diecezji Lusaka oraz od 2015 roku w diecezji Chipata, czego wyrazem są powołania lokalne do Zgromadzenia. Dziś w czterech wspólnotach siostry – zarówno Polki, jak i Zambijki – realizują charyzmat zgromadzenia, razem żyjąc i posługując potrzebującym w Zambii.