słownikSłownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, tom 1, pod redakcją R. Łatki, Neriton 2021.

Nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton ukazał się pierwszy tom Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego pod redakcją dr hab. Rafała Łatki. Składa się on sześćdziesięciu biogramów postaci kluczowych dla polskiego katolicyzmu społecznego. Seria słowników biograficznych, której wydawanie rozpoczyna Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, przedstawia w takiej właśnie długiej perspektywie historię ruchu katolicko-społecznego. Poprzez sylwetki działaczy, ich losy i dokonania poznajemy wkład formacji ideowej, która odegrała ogromnie ważną rolę w rozwoju myśli i etosu patriotycznego i wywarła istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Obóz polityczny, do którego założycieli i głównych liderów należał jeden z ojców Niepodległej, Ignacy Jan Paderewski, czerpiąc z tradycji i dziedzictwa, zarazem dążył do modernizacji, pragnąc wzmocnić jedność narodu i uwolnić potencjał potrzebny do mierzenia się z wyzwaniami naszych czasów. Dlatego też chrześcijańscy demokraci byli ze szczególną zaciekłością zwalczani przez okupantów niemieckich i Sowietów, a po II wojnie światowej przez reżim narzucony z Moskwy. (Z przedmowy Andrzeja Dudy Prezydenta RP)