Agata Mirek (1970 - 2022), urodziła się w Olkuszu. W 1998 otrzymała tytuł magistra na Akademii Teologii Katolickiej, napisany pod kierunkiem ks. prof. J. Mandziuka. 11 VI 2001 uzyskała doktorat za pracę pt. Działalność opiekuńczo-wychowawcza i oświatowa Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w latach 1918-1962, napisany pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Myszora. 9 XII 2009 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy zatytułowanej Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956. W 2003 została zatrudniona na KUL na stanowisku asystenta, w 2007 adiunkta, a w 2012 otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Specjalizowała się w historii najnowszej, historii Kościoła w XIX-XX w., historii kobiet oraz dziejów oświaty. Była członkinią Komisji Historii Kobiet przy Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pozostawiła po sobie ponad sto autorskich prac naukowych i zredagowane przez siebie tomy serii Zakony żeńskie w PRL. Jej najważniejszymi dokonaniami naukowym to książka: Trudne lata, wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”, w której dogłębnie opisała życie i działalność wspólnot zakonnych w warunkach państwa totalitarnego w latach 1945-1989 a także wydana w 2015 r. książka pt. „Siostry zakonne w obozach pracy w Polsce w latach 1954-1956”, za którą otrzymała nagrodę „Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego.

Była Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej przez dwie kadencje. Zmarła, po ciężkiej chorobie, 24 IX 2022. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 30 IX o godz. 12 w kościele oo. Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą i na cmentarzu parafialnym.

Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z  dziedziny teologii patrystycznej:

 1. ks. prof. dr hab. Leon Nieścior - prof. UKSW - Warszawa
 2. ks. prof. dr hab. Norbert Widok - Opole
 3. ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ - Katowice
 4. ks. prof. dr hab. Jan Słomka - Katowice
 5. ks. prof. dr hab. Antoni Żurek - Tarnów

 Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z dziedziny historii Kościoła na Śląsku:

 1. ks. dr hab. Damian Bednarski
 2. dr hab. Adam Dziurok - prof. UKSW - Warszawa
 3. prof. dr hab. Wanda Musialik - Opole
 4. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor - Katowice
 5. prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz - Opole

Ks. Wincenty Myszor (1941-2017), doktor teologii (1973), habilitacja (1983), profesor (1990), kierownik Katedry Historii Literatury i Teologii Kościoła Starożytnego na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (od 1987 roku), prodziekan Wydziału Teologicznego ATK (1984−1988), następnie dziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (1988−1993), prorektor ATK (1993−1995), kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności ATK (1990−2001), dyrektor Instytutu Nauk Historycznych i Społecznych ATK (1999−2001).

W 1998 roku na życzenie abpa Damiana Zimonia podjął się organizacji Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. W 2001 roku został wybrany dziekanem tego wydziału i pozostawał nim przez dwie kadencje.

Jako wybitny patrolog i znawca tekstów gnostyckich należał do Association International d’Etudes Patristiques (od 1984 roku), International Association of Byzantine Studies (od 1996) i do Komitetu Nauk Teologicznych PAN. W Warszawie założył Studia Antiquitatis Christianae i przewodniczył redakcji w latach 1977−2001, natomiast w 2005 roku rozpoczął redagowanie serii na Wydziale Teologicznym UŚ pod nowym tytułem – Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova. Od wielu lat należy także do grona Kolegium Redakcyjnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, w latach 1981 –1995 był redaktorem naczelnym tego czasopisma.

Dorobek naukowy ks. prof. Wincentego Myszora obejmuje ponad 300 publikacji, w tym: prace zwarte, skrypty, redakcje dzieł zbiorowych, artykuły, tłumaczenia z języków nowożytnych, recenzje i omówienia, hasła w słownikach i encyklopediach, bibliografie i sprawozdania naukowe.

Główne kierunki badań ks. Wincentego Myszora dotyczyły historii chrześcijaństwa w II i III wieku, a zwłaszcza historii społecznej. W tej dziedzinie przygotował obszerny wybór źródeł - zajmował się tekstami gnostyckimi II i III wieku, badał koptyjskie teksty z Nag Hammadi. Opublikował wiele tłumaczeń gnostyckich utworów z czasów wczesnochrześcijańskich, a także tekstów chrześcijańskiej literatury polemicznej.

Jego autorstwa są liczne przekłady pism Ireneusza z Lyonu (z II wieku), które zebrano i wydano w całości w ramach 11. tomu serii Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova w 2010 roku. Ponadto przygotował pierwszy polski przekład Ewangelii Judasza. Natomiast w ramach pracy dydaktycznej prowadził nauczanie języka koptyjskiego. Opracował pierwszy polski podręcznik do nauki tego języka i jest współautorem słownika koptyjsko-polskiego.

Ponadto w ostatnich latach życia konsultował odkryte przez polskich archeologów kodeksy tekstów koptyjskich odkrytych w Gurna w Górnym Egipcie w 2005 roku, identyfikując ich tytuły i fragmenty w roboczym tłumaczeniu. Na podstawie tego przekładu możliwa była identyfikacja manuskryptu datowanego na VII/VIII wiek, który stanowi fragment niezwykle ważnego i unikalnego odkrycia dokonanego przez polską misję Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. (Agata Muc, Dar ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, SSHT 2013, t. 46, nr 1.)

patrz: Pracownia Patrystyczna

 1. Formularz wniosku o przyznanie nagrody za najlepszą pracę dyplomową (mgr, lic. kanoniczny, doktorat) z historii Kościoła starożytnego
 2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody za najlepszą pracę dyplomową (mgr, lic. kanoniczny, doktorat) z historii Kościoła na Śląsku
 3. Formularz wniosku o grant badawczy z historii Kościoła, zgodny z celami statutowymi Fundacji
 4. Formularz wniosku o dofinansowanie publikacji, zgodny z celami statutowymi Fundacji, (obowiązuje wniosek o dotację na druk książki)
 5. Logo
 6. Wnioskodawca obok samego wniosku składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska w przypadku przyznania nagrody lub grantu.

 

Wnioski, po wypełnieniu, w wersji papierowej, z dołączonym dyskiem (CD z pełną dokumentacją) przesłać należy na adres:

ul. WITA STWOSZA, nr 17, 40-042 KATOWICE, z dopiskiem: Fundacja Centrum

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (logo_fund-e1497927780254.jpg)Logo Fundacji[ ]41 kB119 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek o grant-ksiązka.xlsm)Wniosek o grant na publikację książki[ ]31 kB379 Pobieranie
Pobierz plik (wniosek_o_grant_badawczy.xlsm)Wniosek o grant badawczy[ ]31 kB142 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_praca-dyplomowa-z-Historii-Kła-na-Śląsku-pdf.jpg)Wniosek_praca-dyplomowa-z-Historii-Kła-na-Śląsku-pdf.jpg[ ]65 kB139 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_praca-dyplomowa-z-historii-Kła-star-pdf.jpg)Wniosek_praca-dyplomowa-z-historii-Kła-star-pdf.jpg[ ]66 kB141 Pobieranie

Nasz cel:

Fundacja ma na celu opracowanie, skatalogowanie i udostępnienie spuścizny po ks. prof. W. Myszorze. Ten cenny zbiór, liczący ok. 4 tysięcy tomów, jeden z nielicznych tego typu w Polsce, obejmuje publikacje z zakresu gnozy, manicheizmu, hermetyzmu i doktryn pokrewnych. Jak w każdej bibliotece, a tym przypadku w szczególności, zbiór potrzebuje wykwalifikowanych osób, znających poza językiem polskim przynajmniej jeden z obcych języków: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, łacina, grecki lub koptyjski.

Jeśli interesuję Cię historia Kościoła starożytnego, jeśli masz trochę wolnego czasu, jeśli szukasz miejsca do zaliczenia praktyk, skontaktuj się nami. Na pewno znajdzie się dla Ciebie miejsce w gronie wolontariuszy.

Kwalifikacje:

Znajomość obsługi komputera i umiejętność wprowadzania danych do katalogu elektronicznego. Większość prac jest wykonywana na miejscu, ale jest możliwość również pracy przy komputerze w domu. Mile widziani są studenci z historii, bibliotekoznawstwa, informatyki, wiele zadań nie wymaga jednak aż takich kwalifikacji. Prowadzimy szkolenia wprowadzania danych do katalogu.

Potrzebujemy osoby:

Władające językami obcymi: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, łacina, grecki lub koptyjski
Do pracy przy opracowywaniu, katalogowaniu książek i nadbitek.
Do pracy przy opracowywaniu, układaniu i paginowaniu kolekcji archiwalnej.

Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła

im ks. prof. Wincentego Myszora

40-042 Katowice

ul. Wita Stwosza 17

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Regon 368196430

NIP 9542781808

Konto: 55 1140 2004 0000 3302 7739 4976

 

Księgarnia - z możliwością nabycia lub zamówienia publikacji:

 

Cele, struktura i działalność

Celem Centrum jest kontynuacja i rozpowszechnienie szeroko pojętych badań nad historią starożytnego Kościoła w tym gnostycyzmu i dziedzinami pokrewnymi; przekład i opracowanie kodeksów z Nag Hammadi; tłumaczenia na język angielski publikacji autorstwa Wincentego Myszora), organizacja konferencji, seminariów, wykładów, działalność wydawnicza

Centrum włącza swe publikacje w czasopismo Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova

Centrum wchodzi w skład Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach a jego status ma charakter otwarty i honorowy

Działalność naukowa i organizacyjna Centrum koordynowana jest z władzami Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła.

Działalnością Centrum kieruje przewodniczący, wybierany na czas określony przez jego członków, zatwierdzany przez Radę Wydziału Teologicznego UŚ. Członkowie mają głos doradczy i mogą być afiliowani do innych niż Teologiczny Wydziałów UŚ. Kadencja przewodniczącego trwa 3 lata z możliwością reelekcji.

Siedziba Centrum

Siedziba Centrum znajduje się w Bibliotece Teologicznej w Katowicach przy Pracowni Patrystycznej, przy ulicy Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice.

Wyposażenie Centrum użyczone przez Bibliotekę Teologiczną podlega jego opiece.

Centrum posiada własną stronę internetową w języku polskim i językach kongresowych.

Prace Dyplomowe

Pod auspicjami Centrum będą powstawały prace dyplomowe na tematy związane z programem Centrum. Promotorami prac będą członkowie Centrum.

Centrum ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z tematyką zainteresowania Centrum, opiniuje i przyznaje nagrody wyróżnionym pracom

Współpraca

Członkowie Centrum mogą prowadzić badania naukowe związane ze swoją afiliacją, niezależnie od badań prowadzonych w Centrum.

Centrum może współpracować na polu naukowym z innymi instytucjami uniwersyteckimi.

Zbiory

W skład zbioru Pracowni wchodzą wszystkie książki przekazane Bibliotece Teologicznej przez prof. Wincentego Myszora oraz inne wydzielone ze zbioru głównego Biblioteki Teologicznej.

Pod opieką Centrum znajduje się specjalistyczny zbiór znajdujący się w Pracowni Patrystycznej