Bogusław Kopka, Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2002.

Alfabetyczny wykaz ponad 200 obozów pracy w Polsce w okresie 1944-1950. W publikacji ujęto ponadto najważniejsze dokumenty prawne regulujące funkcjonowanie obozów w Polsce oraz zapis faktów i wydarzeń z historii centralnych obozów pracy. Nieocenione źródło wiedzy dla historyków.