Pielgrzymki Józefa Goja do Ziemi Świętej w 1902 i 1905 roku, Edycja tekstów źródłowych. Studia i materiały, Edycja i opracowanie: Jerzy Myszor, Katowice 2023, wyd. WueM, ss. 224, nakład ograniczony - 120 egz.

Ewangelia jest drogą, a nie zbiorem zasad, zakazów i nakazów; jest drogą, naśladowaniem Mistrza Jezusa Chrystusa przez ucznia. Pielgrzymka do miejsc świętych jest metaforą tej drogi; wierzący w Chrystusa wiedzą, że są obcymi na tym świecie, nie mają tu swego domu, są w drodze do domu Ojca, a towarzyszem na tej drodze jest Zbawiciel Jezus Chrystus. Pielgrzymka do Jerozolimy jest poszukiwaniem jego śladów w czasie jego ziemskiej wędrówki i jednocześnie symbolem naszej życiowej wędrówki do niebieskiej Jerozolimy.

Publikacja prezentuje spisane wspomnienia z dwóch pielgrzymek górnika zamieszkałego w Piekarach -  Józefa Goja do Ziemi Świętej w 1902 i 1905 roku. Józef Goj i jego towarzysze w pielgrzymkach do Ziemi Świętej nawiedzili wszystkie najważniejsze miejsca związane z życiem Pana Jezusa. Wspomnienia pisane są w gwarze śląskiej, co dodatkowo wzmacnia ich znaczenie – jako dokumentu pobożności ludowej z początku XX wieku.

Edycja krytyczna wspomnień z pielgrzymek śląskiego pątnika Józefa Goja do Ziemi Świętej jest bardzo cenna, bowiem rzadko dysponujemy edycjami pątniczych tekstów wspomnieniowych stworzonych przez osoby z nizin społecznych, jak w tym przypadku. W literaturze polskiej dysponujemy tylko kilku podobnymi utworami (Feliksa Boronia, Pawła Orzechowskiego i Jakuba Sawickiego). Te jednak, zanim ukazały się, zostały poddane głębokiej obróbce przez wydawców. Natomiast wspomnienia Józefa Goja, a właściwie dziennik z jego pielgrzymek do Ziemi Świętej i Rzymu w 1902 oraz ponownie do Ziemi Świętej w 1905 zachowały wiele elementów gwary powszechnie używanej wśród mieszkańców Górnego Śląska z przełomu XIX XX wieku. (z rec. dra hab. Hieronima Kaczmarka.

Spis treści

Wykaz skrótów
Jerzy Myszor - Wstęp

Edycja tekstów:

•    J. G., Opis pielgrzymki do Ziemi Świętej i Rzymu opisał jeden z uczestników tejże pielgrzymki, Niemieckie Piekary 1903.
•    [Józef Goy], Opis pielgrzymki do Ziemi Świętej, która składa się ze sześciu osób, a nazwiska ich są, Jan Tabor liczący lat 68, Ludwik Kudera 67, Jan Pietrzyk 69, Jan Urbanek 67, Józef Goy 58, Tomasz Schulc 46, Niemieckie Piekary [1906].
•    Józef Goy, Pieśni pątnicze ułożone z widzenia i odwiedzenia tychże miejsców świętych, Niemieckie Piekary 1912.
•    Pieśń o Pielgrzymach Palestyny w roku [1919] 

Daniela Dylus - Szata językowa tekstów Józefa Goja 
Antoni Reginek - Uwagi na temat pieśni pątniczych do Ziemi Świętej we wspomnieniach Józefa Goja

Bibliografia
Słownik wyrażeń gwarowych
Słownik osobowy
Indeks geograficzny 

do nabycia w Księgarni

 

Promocja 

Pielgrzymki Józefa Goja do Ziemi Świętej w 1902 i 1905 roku, Katowice 2023

prezentacja wspomnień, połączona z dyskusją na temat indywidualnych pielgrzymek górników śląskich do Ziemi Świętej, odbędzie się w salce przy kościele parafialnym Najśw. Serca Pana Jezusa w Mysłowicach

środa 21 czerwca 2023, godz. 19.00

Prezentację poprowadzą:  ks. prof. Jerzy Myszor oraz dr Daniela Dylus

Ewangelia jest drogą, a nie zbiorem zasad, zakazów i nakazów; jest drogą, naśladowaniem Mistrza Jezusa Chrystusa przez ucznia. Pielgrzymka do miejsc świętych jest metaforą tej drogi; wierzący w Chrystusa wiedzą, że są obcymi na tym świecie, nie mają tu swego domu, są w drodze do domu Ojca, a towarzyszem na tej drodze jest Zbawiciel Jezus Chrystus. Pielgrzymka do Jerozolimy jest poszukiwaniem jego śladów w czasie jego ziemskiej wędrówki i jednocześnie symbolem naszej życiowej wędrówki do niebieskiej Jerozolimy.

Publikacja prezentuje spisane wspomnienia z dwóch pielgrzymek Józefa Goja z Brzezinki k. Mysłowic oraz Ludwika Kudery z Mysłowic w 1902 i 1905 roku. Wspomnienia pisane są w gwarze śląskiej.