Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny 1924-1948, Katowice 2022, ss. 392, wyd. WueM, KSJ, wyd. 2, uzupełnione. 

Prezentowana korespondencja Hlond – Gawlina, to ważny przyczynek do zrozumienia historii Kościoła w Polsce w okresie międzywojennym, a także interesujące źródło informacji na temat roli Kościoła, a zwłaszcza zaś duszpasterstwa wojskowego w okresie II wojny światowej na Zachodzie.

Drugie wydanie Korespondencji Hlond-Gawlina zostało poszerzone o 83 listy, odnalezione w archiwach polskich i zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługuje to, że udało się odnaleźć 38 listów z okresu II wojny światowej i, dzięki czemu dotychczasowy zbiór 29 listów aktualnie  powiększył się do 67 i jest już chyba (?) kompletny.

zakup: Księgarnia

 

 

  

Andrzej Grajewski, Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948 (omówienie), GN 6 XI 2022, nr 44.