Projekty badawcze

 Projekty badawcze

 • „Spuścizna naukowa ks. profesora Wincentego Myszora”. Opracowanie spuścizny ks. prof. W. Myszora: materiały biograficzne, korespondencja naukowa, korespondencja prywatna, fotografie, manuskrypty artykułów, manuskrypty wykładów, nadbitki, dedykacje książkowe, zakupy książek, bibliografie, katalogi książkowe, pliki komputerowe. - Grant zdobyła dr hab. Katarzyna Tałuć -  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, 14 IV 2018.
 • Biografia naukowa ks. profesora Wincentego Myszora

Nagrody 

 

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe (magisterskie, licencjaty kanoniczne, doktorskie), napisane i obronione w 2018-19 roku. Do wypełnionego formularza należy dołączyć pracę dyplomową w postaci pliku elektronicznego (pdf) i jej recenzje w postępowaniu kwalifikacyjnym (pdf).

Wnioski należy składać do końca czerwca 2019.

1. Wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z historii Kościoła starożytnego, pobierz formularz

2. Wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z historii Kościoła na Śląsku, pobierz formularz.

 

Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z  dziedziny teologii patrystycznej:

 1. ks. prof. dr hab. Leon Nieścior - prof. UKSW - Warszawa
 2. ks. prof. dr hab. Norbert Widok - Opole
 3. ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ - Katowice
 4. ks. prof. dr hab. Jan Słomka - Katowice
 5. ks. prof. dr hab. Antoni Żurek - Tarnów

 

 Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z dziedziny historii Kościoła na Śląsku:

 1. dr hab. Adam Dziurok - prof. UKSW - Warszawa
 2. prof. dr hab. Wanda Musialik - Opole
 3. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor - Katowice
 4. ks. prof. dr hab. Józef Pater - Wrocław
 5. prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz - Opole