Projekty badawcze

 Projekty badawcze

 • „Spuścizna naukowa ks. profesora Wincentego Myszora”. Opracowanie spuścizny ks. prof. W. Myszora: materiały biograficzne, korespondencja naukowa, korespondencja prywatna, fotografie, manuskrypty artykułów, manuskrypty wykładów, nadbitki, dedykacje książkowe, zakupy książek, bibliografie, katalogi książkowe, pliki komputerowe. - Grant zdobyła dr hab. Katarzyna Tałuć -  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, 14 IV 2018.
 • Biografia naukowa ks. profesora Wincentego Myszora

Nagrody 

 

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe (magisterskie, licencjaty kanoniczne, doktorskie), napisane i obronione w 2018-19 roku. Do wypełnionego formularza należy dołączyć pracę dyplomową w postaci pliku elektronicznego (pdf) i jej recenzje w postępowaniu kwalifikacyjnym (pdf).

Wnioski należy składać do końca czerwca 2019.

1. Wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z historii Kościoła starożytnego, pobierz formularz

2. Wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z historii Kościoła na Śląsku, pobierz formularz.

 

Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z  dziedziny teologii patrystycznej:

 1. ks. prof. dr hab. Leon Nieścior - prof. UKSW - Warszawa
 2. ks. prof. dr hab. Norbert Widok - Opole
 3. ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ - Katowice
 4. ks. prof. dr hab. Jan Słomka - Katowice
 5. ks. prof. dr hab. Antoni Żurek - Tarnów

 

 Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z dziedziny historii Kościoła na Śląsku:

 1. dr hab. Adam Dziurok - prof. UKSW - Warszawa
 2. prof. dr hab. Wanda Musialik - Opole
 3. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor - Katowice
 4. ks. prof. dr hab. Józef Pater - Wrocław
 5. prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz - Opole

 

 

Ks. Wincenty Myszor (1941-2017), doktor teologii ( 1973), habilitacja (1983), profesor (1990), kierownikKatedry Historii Literatury i TeologiKościoła Starożytnego na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (od 1987 roku), prodziekan Wydziału Teologicznego ATK (1984−1988), następnie dziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (1988−1993), prorektor ATK (1993−1995), kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności ATK (1990−2001), dyrektor Instytutu Nauk Historycznych i Społecznych ATK (1999−2001). W 1998 roku na życzenie abpa Damiana Zimonia podjął się organizacji Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. W 2001 roku został wybrany dziekanem tego wydziału i pozostawał nim przez dwie kadencje.

Jako wybitny patrolog i znawca tekstów gnostyckich należał do Association International d’Etudes Patristiques (od 1984 roku), International Association of Byzantine Studies (od 1996) i do Komitetu Nauk Teologicznych PAN. W Warszawie założył Studia Antiquitatis Christianae i przewodniczył redakcji w latach 1977−2001, natomiast w 2005 roku rozpoczął redagowanie serii na Wydziale Teologicznym UŚ pod nowym tytułem – Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova. Od wielu lat należy także do grona Kolegium Redakcyjnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, w latach 1981 –1995 był redaktorem naczelnym tego czasopisma.

Dorobek naukowy ks. prof. Wincentego Myszora obejmuje ponad 300 publikacji, w tym: prace zwarte, skrypty, redakcje dzieł zbiorowych, artykuły, tłumaczenia z języków nowożytnych, recenzje i omówienia, hasła w słownikach i encyklopediach, bibliografie i sprawozdania naukowe. Główne kierunki badań ks. Wincentego Myszora dotyczyły historii chrześcijaństwa w II i III wieku, a zwłaszcza historii społecznej. W tej dziedzinie przygotował obszerny wybór źródeł – zajmował się tekstami gnostyckimi II i III wieku, badał koptyjskie teksty z Nag Hammadi. Opublikował wiele tłumaczeń gnostyckich utworów z czasów wczesnochrześcijańskich, a także tekstów chrześcijańskiej literatury polemicznej. Jego autorstwa są liczne przekłady pism Ireneusza z Lyonu (z II wieku), które zebrano i wydano w całości w ramach 11. tomu serii Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova w 2010 roku. Ponadto przygotował pierwszy polski przekład Ewangelii Judasza. Natomiast w ramach pracy dydaktycznej prowadził nauczanie języka koptyjskiego. Opracował pierwszy polski podręcznik do nauki tego języka i jest współautorem słownika koptyjsko-polskiego. Ponadto w ostatnich latach życia konsultował odkryte przez polskich archeologów kodeksy tekstów koptyjskich odkrytych w Gurna w Górnym Egipcie w 2005 roku, identyfikując ich tytuły i fragmenty w roboczym tłumaczeniu. Na podstawie tego przekładu możliwa była identyfikacja manuskryptu datowanego na VII/VIII wiek, który stanowi fragment niezwykle ważnego i unikalnego odkrycia dokonanego przez polską misję Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. (Agata Muc, Dar ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, SSHT 2013, t. 46, nr 1.)

patrz: Pracownia Patrologiczna

Formularze

 1. Formularz wniosku o przyznanie nagrody za najlepszą pracę dyplomową (mgr, lic. kanoniczny, doktorat) z historii Kościoła starożytnego
 2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody za najlepszą pracę dyplomową (mgr, lic. kanoniczny, doktorat) z historii Kościoła na Śląsku
 3. Formularz wniosku o grant badawczy z historii Kościoła, zgodny z celami statutowymi Fundacji
 4. Formularz wniosku o dofinansowanie publikacji, zgodny z celami statutowymi Fundacji, (obowiązuje wniosek o dotację na druk książki)
 5. Logo
 6. Wnioskodawca obok samego wniosku składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska w przypadku przyznania nagrody lub grantu.

 

Wnioski, po wypełnieniu, w wersji papierowej, z dołączonym dyskiem (CD z pełną dokumentacją) przesłać należy na adres:
ul. WITA STWOSZA, nr 17, 40-042 KATOWICE, z dopiskiem: Fundacja Centrum

Załączniki:
Pobierz plik (logo_fund.jpg)Logo Fundacji[ ]40 kB294 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek o grant-ksiązka-koszty.xlsm)Wniosek o dotację na druk książki[ ]31 kB23 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_o grant badawczy.xlsm)Wniosek o grant badawczy[ ]31 kB190 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_praca dyplomowa z Historii Kła na Śląsku.pdf)Wniosek o nagrodę z H-Kła na Śląsku[ ]101 kB159 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_praca dyplomowa z historii Kła star.pdf)Wniosek o nagrodę z H-Kła star[ ]101 kB189 Pobieranie

 

 

 

 

 

 

Wolontariat

Fundacja ma na celu opracowanie, skatalogowanie i udostępnienie spuścizny po ks. prof. W. Myszorze. Ten cenny zbiór, liczący ok. 4 tysięcy tomów, jeden z nielicznych tego typu w Polsce, obejmuje publikacje z zakresu gnozy, manicheizmu, hermetyzmu i doktryn pokrewnych. Jak w każdej bibliotece, a tym przypadku w szczególności, zbiór potrzebuje wykwalifikowanych osób, znających poza językiem polskim przynajmniej jeden z obcych języków: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, łacina, grecki lub koptyjski.
Jeśli interesuję Cię historia Kościoła starożytnego, jeśli masz trochę wolnego czasu, jeśli szukasz miejsca do zaliczenia praktyk, skontaktuj się nami. Na pewno znajdzie się dla Ciebie miejsce w gronie wolontariuszy.

Kwalifikacje:

Znajomość obsługi komputera i umiejętność wprowadzania danych do katalogu elektronicznego. Większość prac jest wykonywana na miejscu, ale jest możliwość również pracy przy komputerze w domu. Mile widziani są studenci z historii, bibliotekoznawstwa, informatyki, wiele zadań nie wymaga jednak aż takich kwalifikacji. Prowadzimy szkolenia wprowadzania danych do katalogu.

Potrzebujemy osoby:
Władające językami obcymi: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, łacina, grecki lub koptyjski
Do pracy przy opracowywaniu, katalogowaniu książek i nadbitek.
Do pracy przy opracowywaniu, układaniu i paginowaniu kolekcji archiwalnej.

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła

im ks. prof. Wincentego Myszora

40-042 Katowice

ul. Wita Stwosza 17

 

 Regon 368196430

NIP 9542781808

 

Konto: 55 1140 2004 0000 3302 7739 4976

 

Księgarnia - z możliwością nabycia lub zamówienia publikacji: