Formularze

  1. Formularz wniosku o przyznanie nagrody za najlepszą pracę dyplomową (mgr, lic. kanoniczny, doktorat) z historii Kościoła starożytnego
  2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody za najlepszą pracę dyplomową (mgr, lic. kanoniczny, doktorat) z historii Kościoła na Śląsku
  3. Formularz wniosku o grant badawczy z historii Kościoła, zgodny z celami statutowymi Fundacji
  4. Formularz wniosku o dofinansowanie publikacji, zgodny z celami statutowymi Fundacji, (obowiązuje wniosek o dotację na druk książki)
  5. Logo
  6. Wnioskodawca obok samego wniosku składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska w przypadku przyznania nagrody lub grantu.

 

Wnioski, po wypełnieniu, w wersji papierowej, z dołączonym dyskiem (CD z pełną dokumentacją) przesłać należy na adres:
ul. WITA STWOSZA, nr 17, 40-042 KATOWICE, z dopiskiem: Fundacja Centrum

Załączniki:
Pobierz plik (logo_fund.jpg)Logo Fundacji[ ]40 kB294 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek o grant-ksiązka-koszty.xlsm)Wniosek o dotację na druk książki[ ]31 kB23 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_o grant badawczy.xlsm)Wniosek o grant badawczy[ ]31 kB190 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_praca dyplomowa z Historii Kła na Śląsku.pdf)Wniosek o nagrodę z H-Kła na Śląsku[ ]101 kB159 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_praca dyplomowa z historii Kła star.pdf)Wniosek o nagrodę z H-Kła star[ ]101 kB189 Pobieranie